بیانیه ماموریت

ماموریت ما در شرکت زرین پلاستیک نیلگون ، تولید محصولات مختلف پلاستیکی برای ارتقاء سطح بهداشت جامعه، مدیریت پسماندها و تلاش برای به کارگیری مواد تجزیه پذیر در طبیعت در فرایند تولید محصولات یاد شده به منظور حفظ محیط زیست و مسئولیت پذیری اجتماعی در راستای توسعه پایدار است.