شرکت تولیدی زرین پلاستیك نیلگون که از  سال 1375 تا کنون در زمینه تولید انواع کیسه های پلاستیکی در شهر صنعتی اشتهارد فعالیت می کند پس از چندین سال تلاش مستمر در این عرصه از صنعت کشور، به عنوان یكی از قطب های مهم در این بخش صنعتی مطرح می باشد. ایفای نقشی تعیین کننده در هر بخش صنعتی ، مستلزم تلاش شبانه روزی برای توسعه توانمندیهاست و بر همین اساس ، شرکت ، با تولید محصولات تجزیه پذیر گامی بزرگ در ارتقای سلامت شهروندان و ارتقاء بهداشت عمومی و صیانت از محیط زیست برداشته است.

         این شرکت در راستای توسعه فرهنگ کیفیت و بسط ارزشهای سازمانی  ،   استقرار سیستمهای مدیریت كیفیت               ( ISO 9001:2015)، زیست محیطی(ISO 14001:2015) و ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO45001:2018) را در دستور كار قرار داده  و خود را در رابطه با مقوله های ذیل متعهد می داند: 

·        ارتقاء کیفیت محصولات  تولیدی با توجه به نیازها و خواسته های مشتریان و سایر طرفهای ذیربط

·        بهبود اثر بخشی سیستم های مدیریت

·        نهادینه کردن اصول مدیریت کیفیت در کلیه فرایندهای اصلی و پشتیبان

·        نهادینه کردن تفکر مبتنی بر ریسک ، فرایند گرایی و مدیریت موثر بر دانش اکتسابی در سازمان

·        پیشگیری از حوادث شغلی و بیماریهای ناشی از کار و کاهش درصد آمار مربوطه

·        پیشگیری از آلودگی و جنبه های بارز زیست محیطی در کلیه فرآیندهای شرکت

·        ارتقای آگاهی  کارکنان از نقش کیفیت محصولات ، رعایت مسائل زیست محیطی  واجرای فعالیتهای ایمن

·        ارتقاء رضایت مشتریان

      مدیریت در راستای نگرش سیستماتیک به مقوله رهبری و توسعه سازمانی و تلاش برای تحقق آرمانها از كلیه كاركنان انتظار دارد كه با مشاركت موثر در فرآیند استمرار و بهبود مستمر این سیستمها ، مدیریت را  همراهی نمایند .

دیدگاههای اعلام شده در این خط مشی، سالیانه یک بار در جلسه بازنگری مدیریت مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل